PRACE OBEJMUJĄ CAŁY ROK KALENDARZOWY OD WIOSNY DO ZIMY.

 • ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
 • WERTYKULACJA
 • KOSZENIE
 • WYRÓWNYWANIE TERENÓW
 • PORZĄDKOWANIE POSESJI
 • PRZYCINANIE DRZEWEK, CHOINEK, TUJ, ŻYWOPŁOTÓW
 • ZAKŁADANIE RABATEK Z DOBOREM I WSADEM ROŚLIN
 • SADZENIE ORAZ PRZESADZANIE TUJ, CHOINEK, DRZEWEK
 • PRZYWÓZ KWIATÓW OGRODOWYCH, KRZEWÓW ITP.
 • GRABIENIE I UPORZĄDKOWYWANIE POSESJI W OKRESIE JESIENNO-WIOSENNYM
 • ODŚNIEŻANIE WIELOMETRAŻOWYCH TERENÓW: CHODNIKI, OSIEDLA, PARKINGI, DACHY
 • USŁUGI TRANSPORTOWE DO 3 TON

CENY ZA PRACE WYKONYWANE DO UZGODNIENIA. ZAPRASZAMY!!!